Konferencie, semináre, prednášky, školenia a kurzy

Jedným z dôvodov vzniku občianskeho združenia Slavica bolo a je snaha vytvárať priestor pre poznávanie a reflektovanie našej vlastnej minulosti a našej identity, ktorá môže mať rôzne podoby. Preto vznikla myšlienka organizovať každoročne v rámci Dní Slovanov vedecké a popularizačné konferencie pod názvom Fórum Slavica. Aj v rámci týchto konferencií chce naše občianske združenie popularizovať dejiny a kultúru Slovanov, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva európskej civilizácie, a tiež dejiny, jazyky, ľudovú aj modernú kultúru novodobých a moderných (súčasných) slovanských národov, národností a komunít z celého sveta. V rámci nášho snaženia sa zameriavame, okrem problematiky Slovanov, aj na popularizáciu dejín Slovenska, Slovákov (aj tých, ktorí žijú mimo územia Slovenska) a všeobecne slovenských dejín, ktorých súčasťou sú aj dejiny kmeňov, predštátnych foriem a štátov, ktoré sú viazané na terajšie územie Slovenska a blízke okolie. Preto sa hlásime aj k popularizácii a skúmaniu dejín prehistórie a protohistórie Slovenska, Uhorska a dejín Česko-Slovenska (resp. Československa). Aj prostredníctvom konferencie Fórum Slavica chce naše združenie prispieť k pestovaniu zdravého historického povedomia občanov Slovenska. Okrem spomínanej konferencie naše združenie organizuje rôzne prednášky (SLOVANIA), kurzy (VÝTVARNÝ A VZDELÁVACÍ KURZ SYMBOL, VZOR A PÍSMO SLOVANOV) výstavy (ČARO SLOVENSKÉHO ORNAMENTU a ČARO SLOVANSKÉHO SYMBOLU) a besedy s autormi kníh (BIBLIOTÉKA SLAVICA a JESENNÁ KNIŽNÁ BURZA).

INFORMÁCIE A DISKUSIA K PROJEKTUviac na Facebooku