Internetový časopis

Projekt SVET SLOVANOV má za cieľ prinášať čitateľom zaujímavosti a informácie zo Sveta Slovanov v nasledujúcich oblastiach:

  • Kultúra a umenie
  • Veda a vzdelanie
  • Príroda a putovanie
  • Rodina a spoločnosť
  • Zdravie a telesná kultúra
  • Pestovanie plodín a poživeň
  • Hospodárstvo, výroba a remeslá
  • Vojenstvo a obrana
  • Slovanská vzájomnosť a jednota

INFORMÁCIE A DISKUSIA K PROJEKTUviac na Facebooku