Medzinárodný folklórny festival Slavica Festival je hlavne prehliadkou folklórnych súborov z jednotlivých slovanských krajín, je určený pre širokú verejnosť, ktorú oslovuje ľudový tanec a spev a tradičná ľudová kultúra Slovanov. Tento projekt vznikol s cieľom podporiť kultúrnu výmenu medzi krajinami slovanského sveta. Na festival sú pozývané najmä folklórne skupiny zamerané na prezentáciu tradičného ľudového tanca a spevu zo slovanského jazykového a kultúrneho prostredia. Folklór patrí u slovanských národov a komunít k tým prejavom ústnej, hernej, tanečnej, dramatickej a hudobnospevnej komunikácie, na ktorý môžu byť ich príslušníci právom hrdí. Vyznačuje sa veľkou variabilitou a bohatstvom foriem. Skoro každá oblasť, mesto, alebo obec má svoj vlastný folklór - zvyky, tradície, kroje, hudbu, piesne, tance a nárečie. Na prezentáciu folklórnych zvykov jednotlivých regiónov sú na viacerých miestach usporadúvané folklórne festivaly. Slavica Festival chce svojim špecifickým spôsobom prispieť k prezentácii a propagácii slovanského folklóru. Od roku 2009 sa nášho festivalu zúčastnili stovky účinkujúcich zo všetkých slovanských krajín a videli ho tisícky divákov v rámci celého Slovenska.

INFORMÁCIE A DISKUSIA K PROJEKTUviac na Facebooku