23. októbra 2023

O novom vydaní eposu „Slovo o pluku Igorovom“ na Slovensku

O novom vydaní eposu „Slovo o pluku Igorovom“ na Slovensku V súvislosti s opätovným slovenským vydaním staroruského hrdinského eposu Slovo o pluku Igorovom v ruskom a […]
23. októbra 2023

Výstava obrazov „NEZABYVAJ“ v Pribinovej dvorane

Výstava obrazov „NEZABYVAJ“ v Pribinovej dvorane na Slovanskom dvore Slavica V Pribinovej dvoran na Slovanskom   dvore Slavica v Alekšinciach  pri Nitre  sa otvorila   ďalšia   veľmi   zaujímavá […]
16. augusta 2023

JESENNÁ BIBLIOTÉKA SLAVICA 2023

JESENNÁ BIBLIOTÉKA SLAVICA 2023 3. ročník knižného festivalu Slovanský   spolok Slavica    organizuje tretí ročník festivalu slovanskej literatúry pod názvom Bibliotéka Slavica, ktorý sa uskutoční na […]
31. júla 2023

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ POCHOD 2023

SLOVENSKÝ NÁRODNÝ POCHOD 2023 5. ROČNÍK Dovoľte nám touto cestou pozvať vás na 5. ročník Slovenského národného pochodu, ktorý sa začína v nedeľu 13. augusta 2023 […]
12. mája 2023

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA (MIKULÁŠSKE)

ŽIADOSTI SLOVENSKÉHO NÁRODA (MIKULÁŠSKE) Žiadosti slovenského národa alebo Mikulášske žiadosti bol najucelenejší slovenský politický program počas meruôsmych rokov 1848 – 1849. Žiadosti boli prijaté 10. mája 1848 v Liptovskom Mikuláši (stretnutie asi 30 štúrovcov) a vyhlásené 11. mája 1848 v […]
19. apríla 2023

Slovanská škola

SLOVANSKÁ ŠKOLA Domáca veda o minulosti   Snaha mnohých aktívnych ľudí skúmať minulosť, zhodnotiť súčasnosť a v nej zakorenené tendencie vývoja budúcnosti, prebúdza záujem verejnosti o našu minulosť. […]
23. marca 2023

Sviatky Slovanov – sviatky jari

Sviatky Slovanov- sviatky jari   Sviatky Slovanov   Slovania boli vždy spätí s  prírodou a  svoj život organizovali a žili v súlade s prírodou. Prírodu chápali ako súčasť […]
26. septembra 2022

JESENNÉ SVIATKY V NITRE

JESENNÉ SVIATKY V NITRE JESENNÁ ROVNODENNOSŤ A NOVOLETIE 7531   Kalendár našich dávnych Predkov (Slnečný kalendár Volchvov) bol vždy presný a neviazal sa na počet dní v […]
24. januára 2022

Slovenský vzor

Slovenský vzor Slovo ornament sa objavilo v našom jazyku oveľa neskôr ako slová vzor, okrasa alebo ozdoba. Je to lexikálna výpožička z latinského jazyka a jeho […]