8. októbra 2020

Sviatky a tradície Slovanov, magický deň letného slnovratu

Slovania boli vždy spätí s prírodou a svoj život žili v súlade s prírodou. Prírodu chápali ako súčasť svojho života, niečo čo sa nachádzalo PRI RODE.