Generácia Všeslávie

Kniha mesiaca - Generácia Všeslávie


Práca Generácia Všeslávie vznikla v roku 1984 v rámci prípravy akademického vydania diela Filozofické myslenie na Slovensku (Veda 1987). Časť štúdie prevzal vedúci autorského kolektívu a zostavovateľ uvedeného akademického diela, člen korešpondent SAV PhDr. Ján Bodnár, DrSc., vtedy zástupca riaditeľa Ústavu sociológie a filozofie SAV, do publikácie a odporúčal mi na celú štúdiu nájsť si vydavateľa.

VIAC INFO

24/7

Príjem objednávok cez eshop

Telefonické objednávky

v pondelok až piatok, v čase od 8:00-16:00 - tel. číslo 0905 593 718

Slávme slávne slávu Slávov slávnych

KTO SME


Slovanský spolok Slavica (občianske združenie) vznikol v roku 2009 v staroslávnej Nitre- významnom centre karpatských a podunajských Slovienov, neskôr Slovenov a Slovákov. Ľudia okolo Slavice začali so svojou dobročinnou a dobrovoľníckou činnosťou dávno predtým ako vzniklo samotné združenie. V auguste roku 1989 založili miestnu organizáciu Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) v Alekšinciach pri Nitre, ktorej hlavnou náplňou bola záchrana kultúrnych pamiatok a výsadba zelene. V júli 1999 sme založili občianske združenie ALEXU- združenie na pomoc deťom a prírode, ktorého hlavným cieľom bola záchrana kaštieľa v Lukáčovciach pri Nitre. Slovanský spolok Slavica sa zameriava hlavne na propagáciu slovanskej vzájomnosti a bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov. Spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi realizujeme rôzne projekty a podujatia, kde sa snažíme spopularizovať tému slovanstva a Slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta a ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie.


NAŠE CIELE


Okrem toho má Slavica za cieľ spájať všetkých ľudí dobrej vôle a mysle, ktorí majú úprimnú snahu o budovanie slovanskej vzájomnosti a jednoty a majú v úcte naše tradičné hodnoty (rodinu, národ, vlasť, jazyk, kultúru, tradície, zvyky a obyčaje, prírodu, svedomie, česť, dobromyseľnosť, dobroprajnosť, úctu k predkom, prácu, pomoc,...) a to či už ide o pohanov, starovercov, rodovercov, kresťanov alebo ateistov.


ČO SME UROBILI


Najvýznamnejším projektom nášho združenia je projekt Dni Slovanov, ktorého cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov. V rámci tohto projektu Slavica organizuje medzinárodný folklórny festival Slavica Festival, vedecké a popularizačné konferencie Fórum Slavica a kultúrno- spoločenské podujatie Vatra slovanskej vzájomnosti. Okrem toho sú to turisticko- spoločenské podujatia Slovenský Národný Pochod a Vlastenecký poznávací výlet. Slavica spolu so svojimi partnermi organizuje množstvo menších projektov o ktorých informuje na stránke slavica.sk a sociálnych sieťach združenia. V edícii Bibliotéka Slavica prinášame slovenskému čitateľovi knihy o slovanstve a Slovanoch. Spolok Slavica je zároveň členom medzinárodných slovanských organizácií Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe.

Partneri

vseslovansky-vybor-praha-2019
vseslovansky-zvaz-moskva-2019
medzinarodna-slovanska-rada-kyjev-2019
rusko-slovanske-zjednotenie-a-ozivenie-moskva-2019
Združenie slovanskej vzájomnosti
slovanska-akademia-vied-vzdelavania-a-umenia-2019
medzinarodny-fond-slovanskej-pisomnosti-a-kultury-2019
slovansky-svet-2019
slavradio-org-2019
gosudarstvennyj-muzeyj-a-s-puskina-2020
institut-ruskej-civilizacie-2020
 
slavica-brimo-logo

Teší nás, že výrobca BRIMO - párty stan 3x3m, nás nezištne podporí a daruje nám v Máji stan.