Základné informácie o združení SLAVICA

Občianske združenie Slavica má sídlo v starodávnej a staroslávnej Nitre, významnom centre stredoeurópskych Slovienov. Vzniklo s cieľom propagovať slovanskú vzájomnosť a bohaté kultúrne dedičstvo Slovanov. Na dosiahnutie týchto cieľov realizujeme spolu s našimi členmi, dobrovoľníkmi a partnermi rôzne projekty a podujatia.

Prostredníctvom týchto aktivít sa snažíme spopularizovať tému slovanstva a Slovanov, ich dôležité a nezastupiteľné miesto v dejinách Európy a sveta, ich vklad do kultúrneho a duchovného dedičstva svetovej civilizácie. Okrem toho má združenie Slavica za cieľ spájať všetkých jednotlivcov a organizácie, ktoré majú úprimnú snahu o slovanskú vzájomnosť a jednotu, či už ide o starovercov, rodovercov, kresťanov, ateistov alebo inak zameraných partnerov združenia.

Projekt Dni Slovanov

Najvýznamnejším projektom nášho združenia sú Dni Slovanov, ktorých cieľom je pravidelné stretávanie sa vyslaných zástupcov slovanských národov. Obsahom projektu je hlavne propagácia myšlienky slovanskej vzájomnosti a spolupráce, podpora kultúrnej výmeny a vzájomnej informovanosti medzi krajinami a národmi slovanského sveta, propagácia ľudovej kultúry, umenia, tradícií slovanských národov, organizovanie vedeckých konferencií a seminárov zameraných na problematiku Slovanov, ich dejín, etnografie, geografie, jazykov a kultúry.

Slavica festival

Tento projekt organizujeme pravidelne od roku 2009. Nosným podujatím tohto projektu je medzinárodný folklórny Slavica Festival, na ktorom sa zúčastňujú folklórne súbory z bratských slovanských krajín. V doterajších ročníkoch sa u nás vystriedali folklórne súbory z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Poľska, Česka, Slovenska, Chorvátska, Srbska, Slovinska, Macedónska a Bulharska. Každoročne je to od 150 do 200 účinkujúcich.

Fórum Slavica

Ďalším sprievodným podujatím Dní Slovanov je medzinárodná konferencia Fórum Slavica. Doteraz sme zorganizovali 7 konferencií. Posledná z nich bola venovaná téme Symbol a ornament v živote Slovanov. Z konferencie bude tento rok vydaný zborník s rovnakým názvom: Symbol a ornament v živote Slovanov.

Od roku 2015 začalo naše združenie organizovať okrúhle stoly, pod názvom VEČE, ktorých cieľom je diskusia a hľadanie prienikov na spoluprácu medzi organizáciami a jednotlivcami zaoberajúcimi sa všeslovanským hnutím a slovanstvom na Slovensku.

Vydavateľstvo BIBLIOTEKA SLAVICA

Občianske združenie Slavica sa v rámci svojich aktivít venuje aj vydavateľskej činnosti. Vo svojej edícii pod názvom BIBLIOTEKA SLAVICA sme vydali tri Zborníky z vyššie spomínaných konferencií, pripravujeme na vydanie 9 dielneho Atlasu slovenských kaštieľov a kúrií. Okrem toho sme vydali kľúčové dielo Ludevíta Velislava Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti.

Slovanský svet

Od roku 2016 pribudol projekt Slaviansky mir (Slovanský svet) - Symbolická motorkárska jazda naprieč slovanskými krajinami, ktorej cieľom je propagácia slovanskej vzájomnosti a spolupráce slovanských národov.

Internetová televízia slavica.tv

Novým pripravovaným projektom je vytvorenie internetovej televízie slavica.tv, kde budú uverejňované predovšetkým videozáznamy z konferencií, seminárov a prednášok, z významných udalostí a ciest po slovanskom svete.

Okrem už spomínaných aktivít a projektov organizujeme každoročne kultúrno-spoločenské podujatie Vatra slovanskej vzájomnosti, ďalej podujatie Svet Slovienov, kde propagujeme remeselné výrobky našich majstrov.

  Pri organizácii a realizácii uvedených projektov spolupracujeme s jednotlivými obcami, mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom a príležitostne so štátnymi inštitúciami. Ďalej je pre nás dôležitá spolupráca s dobrovoľníkmi a partnermi. Naše združenie sa samozrejme snaží aj o medzinárodné kontakty a spoluprácu s partnerskými organizáciami podobného zamerania, kde vidíme priestor na výmenu skúseností, názorov a informácií.

Miloš Zverina
zakladateľ Slavica o.z.

NOVINKY

Novinky zo Slavice


Zaujímate sa o dianie okolo Slovanstva? Aj my. Slovanské hnutie sledujeme, zúčastňujeme sa podujatí a aj sami rôzne podujatia a aktivity tvoríme. Prečítajte si 7 dôvodov, prečo odoberať novinky zo Slavice.